ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ THPT)

3. ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC MÔN Ở BẬC THPT (Thí sinh chỉ cần ghi các điểm thuộc tổ hợp xét tuyển mà mình lựa chọn)

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.